Ügyfélszolgálat hétfőtől - péntekig 10-16 óráig:  +3620 3864069

Általános szerződési feltételek

Tulajdonos:  Kovács Tímea E.V.
Adószám:  63994876-1-39
Email: info@bulldogruha.hu
Telefonszám:   +0620 3864069
Cím: Pápa, Hatodik utca 13.
Bankszámlaszám: 10404845-00011232-00000005 (Kereskedelmi és Hitel Bank)
Nyilvántartási szám:  8337707
Kiállító hatóság: Pápa, Önkormányzat Okmányiroda (8500, Pápa, Fő utca 5-7.)
Adatvédelmi biztos nyilvántartási szám: NAIH-56902/2012
Csomagküldő kereskedelem engedélyszám:  C/003 604
Az engedélyszám kiállító hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyeztetési Hivatal
Tárhely szolgáltató neve, címe:  Magyar Hosting Kft, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tárhely szolgáltató elérhetősége:  +36 1 700 2323, info@mhosting.hu
Kamarai nyilvántartási szám: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, VE63994876
A szerződés megkötésének valamint a szerződés nyelve: magyar

Az Üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a weboldal használata során. A termék/ek megrendelésével a Vevő elektronikus úton szerződést köt az oldal tulajdonosával  Kovács Tímea egyéni vállalkozóval (továbbiakban Gyártó) ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Általános Szerződési feltételekben (továbbiakban ÁSZF) foglaltakat az oldal használatára, rendelésre vonatkozóan.
2022.09.01-től a webáruházban rendelést csak magánszemélyek adhatnak le, a számla kizárólag csak magánszemély részére lesz kiállítva. Nem áll módomban olyan számla kiállítása, melyen adószám szerepel.

2023. december 08-tól leadott rendelések a beérkezés sorrendjében, 2024. január 08-tól folyamatosan kerülnek legyártásra és kiküldésre.

A weboldalon megjelenített termékek kizárólag on-line, belföldi házhoz szállítással rendelhetők meg.  
Jelen dokumentum , a megrendelések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

1.  Személyes adatok megadása a rendelés teljesítéséhez
Felhívom figyelmedet, hogy az interneten keresztül történő vásárlással  érvényes szerződést kötsz az adott termék/ekre. A szolgáltatásom elérhető mindazok számára, akik az érvényben lévő, idevonatozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, nagykorúak, regisztrálták magukat és ezzel az itt ismertetett ÁSZF-et elfogadták. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltött korlátlanul cselekvőképes személy, vagy 16. életévét betöltött kiskorú személy, aki rendelkezik a törvényes képviselője engedélyével. A rendelés teljesítéséhez a következő személyes adatokat kell megadnod:
Teljes név:
Cím (város, utca, hsz, emelet)
Egyéb címadat (pl. kapucsengő)
Irányítószám:
Telefon:
Lehetőség van eltérő számlázási/szállítási címet is megadni, annak érdekében, hogy a teljesítés a lehető leggördülékenyebben történhessen. A rendeléshez nem kell külön regisztrálni, de ha ezt megteszed, akkor olyan plusz szolgáltatást kapsz, mellyel pl. nyomon tudod követni, vagy vissza tudod nézni korábbi rendeléseidet.

2. Bemutatott termékek
A weboldalon bemutatott KOTI ® modellek/termékek a Gyártó kizárólagos tulajdonát képezik. Bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával valamint terjesztésével kapcsolatos összes jog fenntartva. A termékek jellemzőit a konkrét termékre vonatkozó kép mellett lévő leírásokból, információkból ismerheted meg.  A termékfotó, színminta és a késztermék között árnyalati eltérés lehet, ezért a Gyártó nem vonható felelősségre.
A Gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a különböző  testfelépítésből adódóan, a megrendelt modellre vonatkozó változtatásokat külön értesítés nélkül elvégezze. Ezzel a termék jellege és felhasználási területe nem változik.
A webáruházban bemutatott KOTI ® termékeket a megrendelő által lemért (kutya lemért méretei) és a rendelés leadásakor írásban megadott méretek alapján, egyedileg készítem el. 
A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.

3. Megvásárolható termékek köre:
– kutyaruházati termékek
– kiegészítők (nyakörv, póráz, hám, hordozó táskák, kutyaülések)
– fekvőhelyek, bújózsákok, kutyapárnák, takarók.

4. Rendelés menete 
4.1. A megvásárolni kívánt terméket helyezd a kosárba.
4.2. Amennyiben szeretnél további terméket kosárba helyezni, válaszd a „Tovább” gombot. Ha nem szeretnél további terméket vásárolni, ellenőrizd a megvásárolni kívánt termék darabszámát, a kiválasztott méretet, színeket.  Mennyiség megadását követően a „Módosít/Töröl” gomb megnyomása után frissül a kosár tartalma.
4.3. Személyes adatok megadása, a rendelés teljesítéséhez. A kosár tartalma nem törlődik.
4.4. Szállítási cím ellenőrzése és szállítási mód megadása.
4.5. Fizetési mód kiválasztása.
4.6. Adatok végső ellenőrzése és megrendelés jóváhagyása. A rendelés ezen utolsó szakaszában kell megadni a kutya összes lemért adatát valamint a Gyártó számára megrendeléssel kapcsolatos egyéb információt.
4.7. Amikor a rendelésedet leadtad, le kell ellenőriznem, hogy minden kért adatot megadtál-e. Erre azért van szüksége, mert a termékek egyedileg, méretre készülnek. Ha minden rendeben van vele, akkor kapod meg a visszaigazoló emailt (munkanapokon).  Amennyiben az emailt a fiókodba nem látod, először nézd meg a Spam vagy Promóció mappát. (Különösen a Gmail-es fiókoknál)  Ha itt sincs a visszaigazoló email, akkor a rendelésed érvénytelen volt, nem történt meg, így vedd fel velem a kapcsolatot emailben vagy telefonon keresztül.

5. Szerzői jogok
A weboldalon található KOTI ® márkanév a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegy. Lajtsromszám: 190 402 . A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a tulajdonos előzetes, írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

6. Garancia, szavatosság, jótállás
6.1. Az internetes vásárlás mindig bizalmi kérdés is, hiszen valami olyasmit rendelünk meg, amit csak fényképen láttunk, de nem volt módunk megtapogatni, megfogni, kipróbálni. Számomra az egyik legfontosabb kérdés a minőség.  Ha mégis valami probléma merül fel, akkor kérlek, jelezd a Kapcsolat menüpont alatt megadott e-mail címen vagy telefonszámon.
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Gyártóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Gyártó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Gyártó  költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Gyártó adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
6.2. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
 6.3. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

6.4 A Gyártó megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek és az elkészített termék színe között árnyalati eltérés előfordulhat, a Gyártó ezért nem vonható felelősségre. A termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

7. Jótállás
A KOTI ® bulldogruha nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

8. Rendelés, elkészítési határidő és szállítás
8.1. A webáruházban történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen Üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.
8.2. A rendelés  beérkezésével a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége keletkezik!
8.3. A webáruházban történt rendelést a Gyártó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges adatokon kívül a kutya lemért méreteit is hiánytalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Gyártó nem vállal felelősséget.  A megrendelt termékek a lemért, megadott méretek alapján, egyedileg kerülnek legyártásra! A lemért adatok megadásának hiányában a rendelést nem tudom elfogadni!
8.4. A webáruházban feltüntetett árak  magyar Forintban értendőek,  bruttó árak, nem tartalmazzák viszont a szállítási költséget.
A közzétett árak változtatásának jogát fenntartom azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.  A termékképek mellett feltüntetett árak minden esetben a legkisebb méretű termék árát jelölik, rendelés esetén a terméknél a méret kiválasztása után azonnal láthatóvá válik az adott méretű termékhez tartozó ár. 
8.5. A megrendelések elkészítési ideje az utalás beérkezését követő munkanaptól számított 10 munkanap. Minden év január hónapjában a rendelések elkészítési határideje ~15 munkanap is lehet, a decemberben leadott rendelések függvényében.
Amennyiben a rendelésedet hétvégén adtad le, úgy az rendelés elkészítési idejét a hétvége utáni első munkanaptól kell számolni. A szombat és a munkaszüneti napok nem számítanak bele az elkészítési határidőbe.   Utalásra a számlán feltüntetett fizetési határidőig van lehetőség.  Hiányosan megadott rendelés esetén a hiányzó adatok teljes pótlásától kell számítani az elkészítési határidőt.
8.6  
A feltüntetett belföldi szállítási díjak 2023. 04. 01.-től visszavonásig érvényesek és forintban értendőek. Belföldi szállítási díj:
Banki előutalás esetén:
1900 Ft
Külföldi szállítás esetén a konkrét országba történő szállítás díját a rendelés előtt a kalkulátor segítségével érhető el.
A megrendelt termék/termékek ellenértékét a GLS futárszolgálat  alkalmazottjának kell kifizetni, a  feltüntetett érték alapján.
A megrendelésről elektronikus számla készül, melyet a rendelés során megadott emailcímre küldök ki.
8.7. Az áru a teljes vételár kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonát képezi, sem zálogul, sem fedezetül nem szolgálhat.
8.8. A küldemény átvételekor a futár jelenlétében ellenőrizd annak sértetlenségét. Ha a küldemény sérült és nincs hozzá mellékelve a sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, a futárszolgálathoz fordulj reklamációddal.. A Gyártó nem vállal felelősséget a szállítás, továbbítás útján történő károkért.
8.9. Amennyiben a szállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a GLS értesítést küld a feladónak. Ebben az esetben felveszem veled a kapcsolatot és megkísérelem a termékek ismételt továbbítását. Ebben az esetben az összes szállítási költség a Vevőt terheli.
8.10. Csere esetén a postaköltség illetve az árkülönbség kiegyenlítése a Vevőt terheli.
8.11. A visszaküldött küldeményt nem áll módomban átvenni abban az esetben, ha az portóval, értéknyilvánítással vagy utánvéttel terhelt.
8.12. Fenntartom a jogot, hogy egyes rendeléseket indokolás nélkül elutasítsam. Ennek oka lehet (teljesség igénye nélkül): korábbi kellemetlen vagy negatív fizetési vagy megrendelési tapasztalat a megrendelővel, vagy valótlan adatok megadása, a KOTI jó hírnevét csorbító megrendelői magatartás, konkurencia vásárlása üzleti titkok fürkészése céljából stb.

9. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A webáruházban leadott rendelést ellenőrzés után visszaigazoló e-mail útján a rendszer kiküldi. Az ellenőrzésre azért van szükség, mert minden termék egyedileg, méretre készül! A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, a szállítási költséget és a fizetendő teljes végösszeget, valamint az általad lemért adatokat. Ha hibát veszel észre a visszaigazoló e-mail-ben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jelezd felém. ( A Spam és Promóció mappát mindig nézd meg, különösen akkor, ha gmailes, citromailes fiókot használsz!) A visszaigazoló e-mail a Gyártó  részéről az általad tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A szerződésre Magyarország joga irányadó.

10. Akciók, kedvezmények, kuponok
A weboldalon, hírlevélben, szórólapon vagy a bulldogruha facebook oldalán  feltüntetett akciók, kedvezmények, kuponok és vásárlási utalványok nem összevonhatóak. Minden vásárlás során csak egyféle kedvezmény érvényesíthető. A kuponok készpénzre nem válthatók.

11. Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés visszavonását a  Vevő megteheti írásban a timea@bulldogruha.hu emailcímen a rendelést követően 1 munkanapon belül. Ezen túl történő visszavonást nem fogadok el, a termékek legyártásra illetve postázásra kerülnek.

12. Rosszul lemért adatok, rossz méretben választott termék
Egyedi , méretre készülő termékek esetén a megrendelő teljes felelőssel tartozik a megadott, lemért adatokkal, a jogszabály szerint elállási joggal nem élhet, tehát nem küldheted vissza a terméket.  A rendeléskor megadott, lemért adatok alapján készülnek a termékek. A kész termékek adatai a kiszállítás előtt lemérem.  Amennyiben nem lett jó méretben a megrendelt termék, rosszul adtad meg az adatokat vagy nem jártál el elég körültekintően és rossz méretű terméket rendeltél, először is jelezd emailben, hogy mi a probléma, csatolj minél több fotót a problémáról.  Ha orvosolható , akkor felár ellenében (javítási költség!) módosítom a visszaküldött terméket. A javítási költség pontos összegéről emailben tájékoztatlak. Ebben az esetben  minden szállítási és egyéb költség (javítási költség) a megrendelőt, azaz téged  terhel.

13. A vásárlástól való elállás joga
13.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

13.2.  A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet 20 §-a értelmében a www.bulldogruha.hu webáruházában vásárolt termékek tekintetében.

 
a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a kézbesítőtől történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a kézbesítőtől kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
b. A fogyasztó elállhat a szerződéstől 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésre irányuló szerződés esetében:
a termék átvételének napjától számított 14 napon belül,
több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a fogyasztó az utolsó terméket átveszi.
c. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Gyártónak (Kovács Tímea EV, 8500 Pápa, Hatodik utca 13), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítem a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.  A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módomban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot veszem figyelembe.
d. A visszatérítés bankszámlára történő utalással történik.
e. Utánvéttel, portóval terhelt küldeményt nem áll módomban átvenni!
f. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
g. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

FIGYELEM!

Korm.r.29.§ esetében – különös tekintettel § a) és d) – a fogyasztó elállási jogával nem élhet, ha rendelését jelen weboldalon leadta, Gyártó  időben és tartalomban pontosan a rendelésnek megfelelő tételeket kiszállította, de fogyasztó azt mégsem kívánja átvenni. Másfelől, a fogyasztót NEM ILLETI MEG AZ ELÁLLÁS JOGA OLYAN TERMÉKEKNÉL, MELYEK KIFEJEZETTEN AZ Ő IGÉNYEIRE  KÉSZÜLTEK.
A kormányrendelet ez esetben – a helyes teljesítésre tekintettel – nem kötelezi a Gyártót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

13.3. A vásárló az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles a megrendelt termék/eket visszajuttatni a Gyártónak. Ebben az esetben a Gyártó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni.
13.4. A Gyártó kizárólag sérülésmentes, teljesen ép, tiszta, szőrmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A termék sérüléséből vagy a tisztításból adódó költségek a Vevőt terhelik.  Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
13.5. A Gyártó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.

14. A  felelősség korlátozása
14.1. A webáruházban való vásárlás feltételezi, hogy a Vevő birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
14.2. A Gyártó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:
– Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
– Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
– Bármely papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
– Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
– Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
14.3. A Gyártó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vevő felelősségére történik.
14.4. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
14.5. A Gyártó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.
14.6. A Gyártó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.
14.7. A Gyártó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.
14.8. Abban az esetben, ha a Vevő valamilyen formában megsérti a szabályokat, a Gyártó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlását. Ebben az esetben a Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.
14.9. A Gyártó nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a Megrendelő nem járt el maximális körültekintéssel és bármilyen okból kifolyólag nem megfelelő méretű terméket rendelt.
14.10. A termékeknél feltüntetett színek a monitor beállítás miatt eltérhetnek. A színválasztéknál az alapanyag beszállítója által rendelkezésre bocsátott színminta van feltüntetve. A Gyártó nem vonható felelősségre az árnyalati különbségekért. Abban az esetben, ha számodra nagyon fontos, hogy 100% milyen árnyalatú a kiválasztott termék, jelezd emailben vagy telefonon.  Kérésre külön fotót vagy anyagvágatot küldünk róla.          

15. Változtatás joga
A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az oldal tulajdonosa fenntartja. A Gyártó törekszik rá, hogy a weboldalakon található információk napra készek legyenek.           

16. Egyéb
A weboldalon található adatok és információk, termékleírások nem minősíthetők úgy, mint a vállalkozás tanácsa bizonyos szolgáltatás/ok igénybevételére. A Vásárlóknak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az igényelt termékek saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.
A Gyártó fenntartja a jogot, hogy Üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa. A jelen Üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.          

17. Vis maior
17.1. A Gyártó tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a Magyarországon megjelent új koronavírus járvány (COVID-19) következtében fennáll a lehetősége annak, hogy a Kormány teljes vagy részleges lakhelyelhagyási tilalmat (kijárási tilalmat) vagy ehhez hasonló más korlátozást rendel el, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő egyes kötelezettségek teljesítését és jogok gyakorlását átmenetileg lehetetlenné teheti. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ilyen helyzet a Gyártó ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és elháríthatatlan körülménynek minősül (a továbbiakban: Vis maior-helyzet). 
17.2 Vis maior-helyzet esetén a Gyártónak a beérkezett / beérkező megrendelések, a jótállási-, kellékszavatossági- és elállási igények elintézését objektív okokból fel kell függesztenie a Vis maior-helyzet megszűntéig és ezen igények a Vis maior helyzet megszűnte után folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Az ebből eredő esetleges károkért való felelősség alól a Gyártó mentesül, illetve e körben a felelősségét a Gyártó kifejezetten kizárja.
17.3 A Megrendelő a fentieket kifejezetten tudomásul veszi és vállalja.
 

18. Ügyfélszolgálat, panasz bejelentés
Ügyfélszolgálat, információk, esetleges panaszbejelentés: munkanapokon 10:00–16:00 óra között telefonon vagy emailben.

2013. évi V.tv. (Ptk. 6:159.§ – 6:174.§) szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben elromlottak), és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy Forgalmazót  terheli felelősség.

Kellék-/termékszavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti  számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást a rendelet 4.§-a részletesen leírja.

Felhívom figyelmedet, hogy a 45/2014(II.26)Korm.r.29.§ alapján a Vásárló a Korm.e.20.§ pontban adott elállási jogával nem élhet olyan termék megrendelése esetében, amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésének megfelelően állítottak elő.

A jogszabályok hatályos szövege teljes terjedelmében elérhető:

45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
2011. évi CXII.tv

 

Mellékletek:

1. számú melléklet:
 
Elállási/Felmondási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett: Kovács Tímea, 8500 Pápa, Hatodik utca 13., e-mail: timea@bulldogruha.hu
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 
Kelt
 
 
2.melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról  szóló mintatájékoztató
 
1.Kellékszavatosság
 
Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?
A bulldogruha.hu oldal hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetnek meg kellékszavatossági igényed alapján?
Az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:
 
Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére te is kijavíttathatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz.
 
Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban a vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
Milyen határidőben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?
Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaid már nem érvényesítheted. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
 
Kivel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?
A vállalkozással szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha  igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a KOTI – bulldog kutyaruha nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Te vagy köteles bizonyítani, hogy az  általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
2.Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhetsz a termékszavatossági jogoddal?
Ingó dolog (termék) hibája esetén  – választásod szerint – az 1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.
 
Milyen jogok illetnek meg  termékszavatossági igényed alapján?
Termékszavatossági igényként  kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényed?
Termékszavatossági igényed a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényed?
Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesítheti.
X